Waar moet u bij blank aluminium op letten?

Algemeen

Bij blanke aluminium banden is de natuurlijke fijne walsstructuur van het dragermateriaal zichtbaar. Dit zorgt voor een aantrekkelijk oppervlak. Vanwege productietechnische verschillen in het walsproces van het dragermateriaal is het uiterlijk van de walsstructuur niet altijd homogeen. Bij de montage en de installatie moet op het gebruik van dezelfde partijen of leveringen en op de montagerichting worden gelet om visueel een min of meer gelijkmatig uiterlijk te creëren. Een homogeen uiterlijk, zoals mogelijk met kleurgecoate aluminium banden, is bij blanke aluminium banden nauwelijks mogelijk.

Opslag en transport

Het materiaal moet overdekt (onder dak) “droog” worden opgeslagen. Vochtige ruimtes moeten worden vermeden. Het materiaal moet worden beschermd tegen alkalische invloeden (mortel, beton, kalk- of cementstof enz.), loog- of zuurdampen en zout (bijv. strooizout). Bij dicht verpakte aluminium onderdelen of opgerolde aluminium banden moet er rekening mee gehouden worden, dat zich door water (bijv. door condens of neerslag) oxidatieverschijnselen kunnen voordoen in de vorm van zwarte of witte vlekken. De levensduur wordt daardoor niet beïnvloed, voor zover andere chemische invloeden niet bijdragen aan een verdere ontleding van het aluminium. De optische indruk wordt hierdoor echter aanzienlijk beïnvloed. Het is mogelijk het materiaal voor korte tijd (<2 weken) buiten op te slaan, wanneer het met een geschikte luchtdoorlatende afdekking tegen neerslag, condens en opspattend water wordt beschermd. Aanwijzing: De verpakking van de fabrikant is slechts een beschermende verpakking voor het transport.

Verwerking en bewerking

Voor het profileren, ronden en felsen van blanke aluminium banden tot dakbedekking met hoekfels of staande naad moeten de installatie-instructies van de PREFALZ montagerichtlijn in acht worden genomen. Blank aluminium is zeer krasgevoelig, hier moet bij de installatie en de bewerking rekening mee worden gehouden. De krassen hebben weliswaar geen invloed op de houdbaarheid van het materiaal, maar ze kunnen het uiterlijk van het oppervlak negatief beïnvloeden. Bij de bewerking en montage van blank aluminium veroorzaakt het met de hand lassen markeringen door de oxidatie van de aluminium oppervlakken. Het is bijna niet mogelijk om de afdrukken/vlekken die daardoor ontstaan, te verwijderen. Het dragen van handschoenen bij de bewerking kan dit effect verminderen. Blank aluminium heeft een natuurlijk oppervlak dat langzaam en ongelijkmatig verandert, afhankelijk van de omgevingsinvloeden. Aanwijzing: Blank aluminium reflecteert licht zeer goed (reflectie/spiegeling). Zijn reflecties/spiegelingen bij de gevelbekleding of dakbedekking niet gewenst, dan moeten er gecoate matte oppervlakken worden gebruikt.