Vragen & antwoorden: Hier vindt u uitvoerige informatie over de stiersterke PREFA producten

Algemeen

Natuurlijk heeft een perfect product zoals PREFA ook een perfect toebehorenprogramma, dat op elk afzonderlijk product is afgestemd. Meer informatie over het toebehoren vindt u direct bij de producten.

Bij blanke aluminium banden is de natuurlijke fijne walsstructuur van het dragermateriaal zichtbaar. Dit zorgt voor een aantrekkelijk oppervlak. Vanwege productietechnische verschillen in het walsproces van het dragermateriaal is het uiterlijk van de walsstructuur niet altijd homogeen.

De afbraak van metalen door chemische of elektrochemische reacties met de omgeving wordt aangeduid als metaalcorrosie. De meest bekende vorm van corrosie is het roesten van ijzer.

Door de lange levensduur, het feit dat het onderhoudsvrij is, de goede recyclebaarheid en het lage gewicht (transport) bereikt aluminium een zeer positieve milieubalans.

In principe wordt er onderscheid gemaakt tussen 2 soorten coatingprocédé's: Coil coating, Poedercoating

De certificering van de PREFA producten met het Europese conformiteitsteken “CE” vindt plaats conform de twee Europese normen: EN 14783:2013

Afhankelijk van het product bieden we u tot 40 jaar garantie op het basismateriaal tegen breuken, corrosie (roest) en vorstschade en 40 jaar kleurgarantie tegen afsplinteren, afbladderen, belvorming en breken.

Aluminium is compatibel met de meeste metalen, maar niet met koper. Gebruik om deze reden aluminium niet in de stromingsrichting onder koper-materialen en verwerk het niet samen met koper.

Aangezien PREFA producten niet roesten of breken, is het dak voor wat dit betreft onderhoudsvrij.

Vanwege de positieve eigenschap van aluminium en de absorbering van elektromagnetische golven kan het nodig zijn om antennes (bijv. televisie-antennes) niet in de zolderruimte te monteren, maar op de dakhuid.

Het PREFA kleurenassortiment omvat naast talrijke kleuren in P.10 kwaliteit ook een uitgebreide reeks standaardkleuren. Bij PREFA gevelelementen is het kleurenassortiment zelfs nog groter. Hier kunt u ook minder gangbare kleuren kiezen, zoals ivoor en brons.

Dak

Metalen daken kunnen volgens de geldende normen in het externe bliksembeveiligingssysteem worden geïntegreerd. Gladde bandmaterialen van PREFA (PREFALZ en FALZONAL) mogen daarom als ‘natuurlijk’ onderdeel van de opvanginrichting worden gebruikt en PREFA producten in klein formaat als natuurlijk onderdeel van de afgaande geleider.

PREFA dakpannen, dakschindels, daklosanges en dakpanelen FX.12 zijn op grond van hun lage gewicht uitstekend geschikt voor het overdekken van bestaande oude daken. De montage op het bestaande dakmateriaal, zoals bitumen schindels en bitumen banen, kan snel worden uitgevoerd. Voorwaarden voor een mogelijke overdekking zijn een onbeschadigde onderconstructie, de juiste dakhelling en de voorwaarden van de bouwfysische documenten!

Een lichte hagelbui is voor een PREFA dak met stucco oppervlak geen enkel probleem. Net als bij andere dakmaterialen kan echter niet worden gegarandeerd dat een PREFA dak een zware hagelbui zonder schade doorstaat. Wel kan met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid worden uitgesloten dat grote hagelstenen het PREFA dak doorboren. Wij adviseren optische schade in de vorm van kleine deuken mee te verzekeren. Als u al een verzekering hebt afgesloten, raden wij u aan deze te controleren op een eventuele uitsluiting van aansprakelijkheid voor optische schade.

oewel dit technisch mogelijk is, raden wij als fabrikant van een ecologisch aluminium dak deze manier van renoveren niet aan. Omdat de meeste golfplaatbedekkingen zijn vermengd met asbestvezels die schade kunnen toebrengen aan de gezondheid, moet erop worden gelet dat deze vezels niet vrij komen. Deze vezels komen vrij bij het boren en snijden en bij de voortschrijdende veroudering van het materiaal zonder verdere milieu-invloeden. Wanneer het golfplatenmateriaal eenmaal door de aluminium dakbedekking is beschermd, kan het uitdrogings- en verouderingsproces zijn gang gaan. Daarom adviseren wij om vanwege de gezondheid en ecologie dergelijke risico's te voorkomen en asbesthoudend golfplatenmateriaal af te voeren.

PREFA daken vertonen in verhouding tot vezelcementdaken resp. daken met dakpannen een geluidsverschil van slechts 2 tot 4 dBA, dat door mensen nauwelijks waargenomen wordt.

De afbraak van metalen door chemische of elektrochemische reacties met de omgeving wordt aangeduid als metaalcorrosie. De meest bekende vorm van corrosie is het roesten van ijzer.

Door het stijgende aantal gebruikers van mobiele telefoons wordt steeds vaker de vraag gesteld naar de elektromagnetische afscherming tegen de straling die daardoor ontstaat. Omdat elke radiografische verbinding een zend- en ontvangstinstallatie nodig heeft, groeit het aantal zendmasten in bewoonde gebieden.

Een koud dak heeft, in tegenstelling tot een warm dak, een ventilatie- en ontluchtingsniveau tussen dakhuid en thermische isolatie.

PREFA dakproducten zijn zowel geschikt voor flauw hellende daken (dakhelling: circa 3° tot 25°) als voor schuine daken (vanaf ongeveer 25°).

De eisen die aan de onderconstructie worden gesteld, zijn afhankelijk van het PREFA-product.

Het zou prettig zijn wanneer wij u hier een totaalprijs zouden kunnen noemen of zouden kunnen zeggen dat een dakpan of een gevelschindel € xy kost. Zo eenvoudig is het helaas niet, want een PREFA dak of een PREFA gevel vraagt om een zorgvuldige calculatie door onze vakkundige monteurs. U krijgt van onze dakprofessionals een individuele aanbieding, die nauwkeurig op uw behoeftes en de omstandigheden van uw huis is afgestemd. Bij de calculatie spelen er veel factoren mee, zoals het daklandschap, de dakhelling of de algemene staat van uw dak.

Wij raden aan om PREFA aluminium daken met een geventileerde onderconstructie uit te voeren. De dakbedekking en de thermische isolatielaag worden door een geventileerde tussenruimte gescheiden. Dit heeft als voordeel dat eventueel vocht weer afgevoerd wordt. De dakhuid (zie afbeelding 1) wordt altijd geventileerd uitgevoerd. Het kan echter ook zo zijn dat de hele zolderruimte geventileerd is (zie afbeelding 2).

Daken en gevels zijn bijzonder sterk blootgesteld aan de grillen van het weer. Zon, wind, regen en sneeuw, maar ook aanhoudend vocht (bij ligging in het bos of in de schaduw) zijn van invloed op de gebouwschil. De functie en uitstraling van het dak, de gevel of de hemelwaterafvoer kunnen door vuilophopingen (bijv. stof, bladeren, naalden etc.) ernstig worden aangetast (bijv. verstopping). Daarom adviseren wij om dak- en gevelbekleding evenals waterafvoersystemen (dakgoten en afvoerbuizen) regelmatig te controleren op eventuele veranderingen, vervuiling, beschadiging of gevolgschade, zodat u tijdig maatregelen kunt nemen.

Let bij de installatie op de PREFA installatiehandleiding en de gangbare beroepsnormen en veiligheidsvoorschriften. Uitgebreide montagehandleidingen met gedetailleerde informatie, prijslijsten incl. toebehorenprogramma, technische informatiebladen, montagevideo's enz. ontvangt u gratis bij een van de hieronder aangegeven adressen.

Om ervoor te zorgen dat ons PREFA dak ook vakkundig wordt gemonteerd en toegepast, is het uitsluitend te koop bij vakkundige monteurs (loodgietersbedrijven). Alleen opgeleid vakpersoneel kan op de juiste manier omgaan met ons materiaal en beschikt ook over het voor de montage vereiste gereedschap.

Gevel

Als u geïnteresseerd bent in een aluminium gevel van PREFA, neemt u contact op met een PREFA partnerbedrijf in uw buurt. Op onze website kunt u installatiebedrijven zoeken.

De producten van PREFA kunnen door eindklanten niet zelf worden gekocht en gemonteerd, omdat deze voor zelf dekken niet zijn geschikt. Ze zijn uitsluitend via onze erkende vakbedrijven verkrijgbaar en worden door hen ook vakkundig geplaatst. Op onze materiaal- en kleurgarantie kan ook alleen een beroep worden gedaan wanneer een van onze partnerbedrijven het werk heeft uitgevoerd.

PREFA is geen gevel van stucwerk, maar een hoogwaardige aluminium gevel die als voorgezette, geventileerde gevel wordt geïnstalleerd.

De angst voor roest is volledig ongegrond, omdat aluminium niet kan roesten. Als het oppervlak van de PREFA aluminium gevel wordt aangetast, vormt zich een nieuwe, beschermende oxidelaag, waardoor de houdbaarheid van de PREFA gevel onveranderd blijft.

PREFA gevels worden als voorgezette, geventileerde gevels geïnstalleerd. Dat betekent dat tussen de gevelbekleding van aluminium en de isolatie een ventilatieopening aanwezig is. In de zomer kan de warme lucht zich niet achter de gevel verzamelen, omdat deze door de isolatie opstijgt en als het ware wordt afgevoerd. In de winter ontstaat door deze constructie een warmtebescherming, omdat de warmteovergangsweerstand wordt verhoogd in de ventilatieruimte. Deze temperatuurbuffering in het ventilatieniveau maakt in alle seizoenen een prettig kamerklimaat mogelijk.

De gevel van PREFA is de buitenste beschermomhulling van uw huis en is tegelijkertijd bestemd als visueel vormgevingselement voor het verfraaien van uw woning. Deze ziet er niet alleen mooi uit, maar biedt uw woning ook bescherming tegen wind en het weer. Bovendien beschermt de weerstandsbestendige PREFA aluminium bekleding de achterliggende lagen (draagconstructie, isolatie en onderconstructie) tegen weersinvloeden. Aangezien uw PREFA gevel uiterst weersbestendig is, kunt u zich gedurende decennia over zijn mooie uitstraling verheugen. Er dient op te worden gelet dat PREFA gevelproducten niet door sandwichpanelen of andere producten met geïntegreerde isolatie kunnen worden vervangen, omdat deze uitsluitend zijn gespecialiseerd voor de bovengenoemde functies (bescherming en visuele vormgeving). Wanneer u ook graag een hoogwaardige gevel van PREFA van aluminium wilt hebben, zorgt het erkende ambachtsbedrijf, naast de zichtbare verfraaiing van uw woning met gevelbekleding van PREFA, ook voor een overeenkomstige onderconstructie en, indien gewenst, een voor u geschikte isolatie.

De constructie van een voorgezette, geventileerde gevel dient de vorming van vochtigheid te voorkomen. Door de scheiding van isolatie en gevelbekleding ontstaat een voortdurende luchtstroom op het geventileerde niveau dat de vochthuishouding regelt en voor droogte zorgt. Dankzij de permanente ventilatie kan bij een vakkundige montage geen schimmelvorming onder de gevel ontstaan.

Bij de uitvoering van de PREFA gevel volgens de voorschriften wordt in het gebied van de toevoer- en afvoerlucht een geperforeerde plaat of ventilatierooster gemonteerd dat is bestemd als bescherming tegen dieren. Diertjes zoals vogels of muizen kunnen bij de vakkundige montage dus geen schade veroorzaken aan uw gevel.

De producten van PREFA zijn uitsluitend verkrijgbaar via onze erkende, zelfstandige "partnerbedrijven" en worden door hen ook vakkundig geplaatst. Daardoor willen wij waarborgen dat onze producten op vakkundige wijze worden geplaatst. Wij bieden voor onze ambachtslieden regelmatig trainingen in de PREFA Academy aan, waardoor wij een gelijkblijvende kwaliteit willen waarborgen bij het gebruik van onze producten.

Aluminium kan tot 100% en zonder kwaliteitsverlies worden gerecycled. Bij het recyclingproces is slechts circa 5% procent nodig van de oorspronkelijke productie-energie. PREFA maakt voor het grootste deel gebruik van gerecycled aluminium, zogenoemd secundair aluminium. Daardoor is aluminium ook vanuit ecologisch oogpunt een ideale materiaalkeuze.

PREFA biedt op producten met de buitengewone P.10-oppervlakte 40 jaar kleur- en materiaalgarantie tegen breken, corrosie (roest), vorstschade, afsplinteren en bellenvorming.

PREFA levert geen PE-kern, maar de hoogwaardige FR-kern bij aluminium composietplaten. FR betekent "fire retardant". Dat is "moeilijk ontvlambaar" (classificatie brandgedrag cfm. EN 13501-1 "B-s1, d0"). Verder worden de aluminium composietplaten van PREFA ook met een niet-brandbare A2-kern geleverd. Bijzonderheden over de brandclassificatie van de PREFA gevels kunt u nalezen in het PREFA Gegevensblad over het onderwerp brandpreventie.

Alle PREFA gevelsystemen van aluminium worden uitgevoerd als geventileerde voorhanggevel. Dit is een eeuwenoud, beproefd systeem dat door de speciale constructie ook een positieve invloed heeft op het klimaat binnenshuis. Tussen de muur en de PREFA gevel kan lucht circuleren, waardoor vocht dat zich achter de metalen gevel vormt, kan worden afgevoerd.

Alle gevelsystemen en alle montagetoebehoren zijn op elkaar afgestemd en kunnen met daksystemen gecombineerd worden. Dankzij dit totaalsysteem kunnen de PREFA producten inclusief toebehoren qua kleur perfect op elkaar worden afgestemd.

Een PREFA gevel kunt u naar wens aanpassen door de vele mogelijkheden qua kleuren en structuren. De gevelsystemen worden uitgevoerd als duurzame, geventileerde voorhanggevels die een positieve invloed hebben op het binnenklimaat. Verder kunnen gevels met bijpassende PREFA daksystemen als totaalsysteem gepland worden.

Aluminium wandbekledingen bieden goede bescherming tegen weersinvloeden. Toch moeten de PREFA gevels regelmatig worden gecontroleerd en gereinigd. De reiniging is simpel en maakt overigens geen deel uit van de 40 jaar materiaalgarantie voor breuk, corrosie (roest) en vorstschade.

Elk bouwproject is anders. Wend u daarom tot een PREFA contactpersoon, die u advies geeft en u indien nodig een vakman in uw buurt aanraadt.

Neem dan contact op met onze experts. Zij helpen u graag bij vragen, wensen of suggesties. 

HOOGWATERBESCHERMING

De mobiele hoogwaterbescherming van PREFA, uitgevoerd als aluminium schotbalkensysteem, kan worden gebruikt om gebouwen en landschappen te beschermen. Het systeem vormt ook in extreme situaties een betrouwbare barrière voor water en modder – van de Donau tot aan de Noordzee.

De PREFA-hoogwaterbescherming wordt door een regionaal PREFA-partnerbedrijf geleverd en meteen deskundig gemonteerd.

De lengte wordt bepaald op basis van statische berekeningen en is afhankelijk van het waterniveau. Standaard is een hoogte tot 200 cm mogelijk.

Het systeem moet op een stabiele ondergrond, bijvoorbeeld van beton of klinkers, worden gemonteerd en het is raadzaam om het een en ander vooraf door een bouwkundig ingenieur te laten controleren.

Het PREFA-hoogwaterbeschermingssysteem is gekeurd en gecertificeerd door de Europese Vereniging voor Hoogwaterbescherming.

Ja, het systeem is leverbaar in standaard-RAL-kleuren.

Door het geringe gewicht van de aluminium profielen is het systeem in geval van nood snel en gemakkelijk te monteren – desnoods door slechte één persoon!

De PREFA overstromingsbeveiliging bestaat in totaal uit 10 componenten.