Wat wordt er bedoeld met een koud dak resp. warm dak?

Een koud dak heeft, in tegenstelling tot een warm dak, een ventilatie- en ontluchtingsniveau tussen dakhuid en thermische isolatie (zie dakconstructie). Een warm dak is een dakconstructie, waarbij er geen ventilatie en ontluchting tussen de dakonderconstructie en de dakhuid aanwezig is!