WAT WORDT ER BEDOELD MET EEN KOUD DAK RESP. WARM DAK?

Een koud dak heeft, in tegenstelling tot een warm dak, een ventilatie- en ontluchtingsniveau tussen dakhuid en thermische isolatie(zie dakconstructie). Een warm dak is een dakconstructie, waarbij er geen ventilatie en ontluchting tussen de dakonderconstructie en de dakhuid aanwezig is!

Contact