Maakt een PREFA dak meer lawaai dan andere daken?

PREFA daken vertonen in verhouding tot vezelcementdaken resp. daken met dakpannen een geluidsverschil van slechts 2 tot 4 dBA, dat door mensen nauwelijks waargenomen wordt.

Bij de PREFA klein formaat-producten wordt een geluidsisolatie aangebracht, waardoor de geluidsemissie nog verder vermindert. Door de geluidsisolatie wordt het genoemde geluidsverschil gecompenseerd en wordt de frequentie van het metalen geluid tot een minimum beperkt.

Wanneer de juiste onderconstructie ontbreekt, dan maken alle daken lawaai bij een flinke bui!

Maar hoe pakken wij het geluid aan? Met de unieke technologie voor frequentie-demping FD.TEC vermindert PREFA de ongewenste frequentiebereiken tot een minimum en voorkomt in hoge mate bepaalde geluidsemissies. De op de achterkant van alle klein formaat PREFA dakelementen aangebrachte FD.TEC strips voor frequentie-demping veranderen doelgericht de frequenties die kunnen ontstaan door regen en hagel.