Waar is de PREFA-hoogwaterbescherming verkrijgbaar? Wie verzorgt de initiële montage? : Montagepartner - bescherming tegen hoogwater

De PREFA-hoogwaterbescherming wordt door een regionaal PREFA-partnerbedrijf geleverd en meteen deskundig gemonteerd. Met vragen kunt u terecht bij Henk Smienk, via e-mail henk.smienk@prefa.com of telefonisch: +31 653 85 53 20. Indien nodig, dus bij dreigend hoogwater, kan de mobiele hoogwaterschutwand zelfstandig binnen enkele minuten worden gemonteerd. Raadpleeg hiervoor de montagehandleiding

Officiële vergunning

Bij gebruik ter bescherming van gebouwen is doorgaans geen officiële vergunning vereist voor een PREFA-hoogwaterbescherming, zolang deze niet in aanraking komt met de erfgrens. Neem voor meer duidelijkheid contact op met de verantwoordelijke instantie in uw gemeente.  

Deels gesubsidieerd

In het verleden zijn in afzonderlijke gevallen subsidies toegekend voor bescherming tegen hoogwater. Informeer hiernaar bij uw gemeente.